ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΕΚ ΕΤΟΥΣ 2018 (1-49)


Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ σε μικρές επιχειρήσεις (1-49)
Επιδότηση 200€ ανά καταρτιζόμενο
Διάρκεια 40 ώρες εκτός ωραρίου εργασίας
Βεβαίωση παρακολούθησης στο τέλος του προγράμματος
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ καλέστε στα τηλέφωνα 2321036081-2321064825 ή επισκεφθείτε μας στην διεύθυνση Θεσσαλονίκης 6, Σέρρες και στο Κιλκίς, Σόλωνος 11 τηλεφωνο: 23410 24599