«ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» (Voucher ΟΑΕΔ για ηλικίες 29-64 ετών)


Ξεκινά το πρόγραμμα Voucher για 16.620 ανέργους 29-64 ετών.

‘Βγήκε’ η προκήρυξη για το νέο Πρόγραμμα Voucher ‘Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση΄ για ανέργους  ΗΛΙΚΙΑΣ από 29 ΕΩΣ 64 ΕΤΩΝ’

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται από 10 έως  30 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το σχέδιο η δράση αφορά 16.620 άνεργους  ηλικίας από 29 μέχρι 64 ετών (γεννημένους από 01/01/1950 έως 31/12/1985),  εγγεγραμμένους στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, κυρίως με χαμηλά τυπικά προσόντα και δεξιότητες, με την ακόλουθη κατανομή σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020:

  • Τεχνικός- Kατασκευαστικός κλάδος
  • Κλάδος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων
  • Κλάδος των Νέων Τεχνολογιών

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει :

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών
  • Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών 

Σύνολο: 400 ώρες κατάρτισης

  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής
  • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
  • Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το (25%) των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ανά
       ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) που θα λάβει κάθε καταρτιζόμενος δικαιούχος voucher αυτής της δράσης, θα ανέρχεται σε 1.600€ (4€/ώρα) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.
Η επιλογή των συμμετεχόντων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση της οποίας  τα κριτήρια είναι κοινά  για τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων και είναι τα ακόλουθα:

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.

2. Ηλικία υποψηφίου.

3. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (Διαχ/κο έτος 2013, οικ/κο έτος  2014)

4. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στα αντικείμενα του Κλάδου  που επιλέγει.

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων επικοινωνήστε στα τηλέφωνα :

Για τις Σέρρες : 23210 36081, 23210 64825 είτε στο e-mail: kekgi@otenet.gr

Για το Κιλκίς: 23410 24599 είτε στο e-mail: kekghkil@otenet.gr

Για την Αθήνα: 210 8228631

Για τη Θεσσαλονίκη: 2310 535253 είτε στο e-mail: kekgithe@otenet.gr