ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


pliroforiki-300x177

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ 17 ΚΑΙ 34 ΔΗΜΟΥΣ ΘΥΛΑΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 και 34 Δήμους Θύλακες Ανεργίας οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

Το ΚΕΚ «ΓΗ» ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε. πρόκειται να υλοποιήσει Προγράμματα Θεωρητικής Κατάρτισης διάρκειας 120 ωρών με σκοπό την ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και τη διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει :

 1. 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών ενοτήτων που αφορούν οριζόντιες δεξιότητες) και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
 2. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων Πληροφορικής (σε ένα από τα τρία επίπεδα) που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

Αναλυτικότερα τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τα εξής:

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου I

 1. Επεξεργασία Εγγράφου – Word
 2. Υπολογιστικά Φύλλα – Excel
 3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία –

Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης -Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση

σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου II

 1. Επεξεργασία Εγγράφου -Word
 2. Υπολογιστικά Φύλλα –Excel
 3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία -Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

-Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)

 1. Παρουσιάσεις-Powerpoint

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου III

 1. Eπεξεργασία Εγγράφου -Word
 2. Υπολογιστικά Φύλλα -Excel
 3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία -Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

-Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)

 1. Παρουσιάσεις-Powerpoint
 2. Βάσεις Δεδομένων –Access

Σε όλα τα προγράμματα κατάρτισης  θα διδαχθούν επίσης  ενότητες που αφορούν:

 • την προετοιμασία για την αγορά εργασίας (τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη κ.α.),
 • την υγεία και ασφάλεια στην εργασία,
 • τις βασικές αρχές του εργατικού δικαίου και
 • την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

 

Εκπαιδευτικοί Όροι:

-Η διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης  Κοινωφελούς Εργασίας είναι 120 ώρες.

-Η κατάρτιση για κάθε ημέρα δεν μπορεί να ξεπερνά τις έξι (6) ώρες,συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων και θα πρέπει να υλοποιείται μόνον εργάσιμες μέρες και εντός ωραρίου απασχόλησης των ωφελούμενων.

– Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης παρέχεται διατροφή.

-Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχή αξιολόγηση δίνεται σε κάθε καταρτιζόμενο βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης.

– Η συμμετοχή των Ωφελουμένων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για μία φορά (ανεξαρτήτως επιτυχίας).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΚ «ΓΗ»
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΝΤΑ 9, ΣΕΡΡΕΣ – τηλ 2321036081, 2321064825
ΣΟΛΩΝΟΣ 11, ΚΙΛΚΙΣ – τηλ 2341024599
ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5-9, ΒΑΡΔΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ- τηλ 2310535253
ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ 3 & ΝΕΣΤΩΡΟΣ , ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ –τηλ 2108228631
προκειμένου να συμμετέχουν στα προγράμματα.