2019-ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 3.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 24-29 ΕΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΘΕΤΙΚΗΣ,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ


Αφορά:

Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και πρακτικής σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με έμφαση σε ειδικότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικού.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ανέργους πτυχιούχους Θετικής,Τεχνολογικής και Οικονομικής κατεύθυνσης ηλικίας 24-29 ετών.

Αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2019.

Για αιτήσεις απευθυνθείτε:

Σέρρες, Θεσσαλονίκης 6 (όπισθεν κτιρίου πρώην Νομαρχίας) Τηλ: 2321064825,2321036081

Θεσσαλονίκη, Πλατεία δημοκρατίας 5 (Βαρδάρης) Τηλ:2310535253

Κιλκίς, Σόλωνος 11 (Πλησίον Κτελ) Τηλ: 2341024599