ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΛΑΕΚ 1-25)


ΛΑΕΚ

Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζόμενοι), η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ με την υπ’αριθμ. 1449/27/31.05.2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1868/τεύχος Β’/27.06.2016 εκπόνησε πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης υλοποιούμενο από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών για μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 1-25 εργαζόμενους, με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2016»
Σας ενημερώνουμε ότι το ΚΕΚ ΓΗ προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν έως 25 άτομα μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 1-25 – έτους 2016.
Στα προγράμματα κατάρτισης, που υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας, μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι εργαζόμενοι (με ασφάλεια ΙΚΑ). Περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος και η διάρκειά τους είναι 32 ώρες.
ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ:
Πέντε (5) Ευρώ ανά ώρα κατάρτισης που αφορά στις δαπάνες διατροφής και μετακίνησης ανά καταρτιζόμενο (160 € / καταρτιζόμενο)
Η υλοποίηση και διεξαγωγή των σεμιναρίων δεν βαρύνουν οικονομικά τις επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ :
• ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
• H ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ Ε-MARKETING & SOCIAL MEDIΑ
• ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΚΡΙΣΗΣ
• ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΤΟΥΣ
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
• CUSTOMER SERVICE: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
• ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ
• ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
• Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ – Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
• Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ
• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ (stress and time management)
• ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ (BODY LANGUAGE) ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
• ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΟΛΟΙ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
ΣΕΡΡΕΣ : 2321036081 (Θ.ΚΑΝΤΑ 9)
ΚΙΛΚΙΣ : 2341024599 (ΣΟΛΩΝΟΣ 11)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : 2310535253 (ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5, ΒΑΡΔΑΡΗΣ)
ΑΘΗΝΑ : 2108228631 (ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ 3 & ΝΕΣΤΟΡΟΣ, ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ)