Ημερήσια αρχεία: 10/04/2013


Ενημερωτικό σημείωμα Υγειονομική Εκπαίδευση Επιχειρήσεων – Νέος Υγειονομικός Νόμος Σύμφωνα με την νέα Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 2718/8-10-2012) με ισχύ από 23 Οκτωβρίου 2012, δημιουργείται η υποχρέωση σε όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων και ποτών, σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, να […]

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΝΕΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ


Α.Σ. ΣYΝΕΡΓΩ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης: Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργώ στην Απασχόληση» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία συμμετέχουν οι κάτωθι φορείς: 1. Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.) (ως συντονιστής εταίρος) 2. Δήμος Σερρών 3. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (ΚΕΔΗΣ) 4. Εργατικό Κέντρο Νομού Σερρών 5. […]

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ