Ημερήσια αρχεία: 05/08/2016


Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζόμενοι), η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ με την υπ’αριθμ. 1449/27/31.05.2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1868/τεύχος Β’/27.06.2016 εκπόνησε πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης υλοποιούμενο από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών για μικρές επιχειρήσεις οι οποίες […]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΛΑΕΚ 1-25)