Ετήσια αρχεία: 2019


ΑΦΟΡΑ: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΘΕΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (Β2). Οι δράσεις περιλαμβάνουν: 1. παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες), 2. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών 3. πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν […]

2019 ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ 25-29 ΚΑΙ 30-45 ΕΤΩΝ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ι: Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, κ.α. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου Υγεία και ασφάλεια στην εργασία Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα Δεξιότητες πληροφορικής & Πιστοποίηση σε:  Επεξεργασία Εγγράφου – Word Υπολογιστικά Φύλλα – Excel Πλοήγηση […]

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω ...


Αφορά: Στοχευμένη κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων θεωρητικών σπουδών σε κλάδους αιχμής, ηλικίας από 22 έως 29 ετών. Ενδεικτικές ειδικότητες:♦ Διαχείριση Κοινωνικών Δικτύων♦ Marketing πολιτιστικών οργανισμών♦ Διοίκηση πολιτιστικών οργανισμών♦ Συμβουλευτική τρίτης ηλικίας♦ Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών Αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2019. Για αιτήσεις απευθυνθείτε: Σέρρες, Θεσσαλονίκης 6 (όπισθεν κτιρίου πρώην Νομαρχίας) Τηλ: 2321064825,2321036081 Θεσσαλονίκη, Πλατεία […]

2019-ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 3.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-29 ΕΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ...Αφορά: Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και πρακτικής σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με έμφαση σε ειδικότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικού. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ανέργους πτυχιούχους Θετικής,Τεχνολογικής και Οικονομικής κατεύθυνσης ηλικίας 24-29 ετών. Αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2019. Για αιτήσεις απευθυνθείτε: Σέρρες, Θεσσαλονίκης 6 (όπισθεν […]

2019-ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 3.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 24-29 ΕΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ...


Αφορά: Κατάρτιση, Πρακτική και Πιστοποίηση στους τομείς της Αγροδιατροφής, της Μεταποίησης και της Κυκλικής Οικονομίας,κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας, που εμφανίζουν σημαντικές επιδόσεις σε εξωστρέφεια και προοπτικές ανάπτυξης.Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους αποφοίτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας από 18 έως 29 ετών . Για αιτήσεις απευθυνθείτε στο ΚΕΚ ΓΗ: Σέρρες, […]

2019-ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ,ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 10.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-29 ...