Ημερήσια αρχεία: 17/01/2019


Αφορά: Κατάρτιση, Πρακτική και Πιστοποίηση στους τομείς της Αγροδιατροφής, της Μεταποίησης και της Κυκλικής Οικονομίας,κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας, που εμφανίζουν σημαντικές επιδόσεις σε εξωστρέφεια και προοπτικές ανάπτυξης.Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους αποφοίτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας από 18 έως 29 ετών . Για αιτήσεις απευθυνθείτε στο ΚΕΚ ΓΗ: Σέρρες, […]

2019-ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ,ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 10.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-29 ...