Ημερήσια αρχεία: 18/01/2019


Αφορά: Στοχευμένη κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων θεωρητικών σπουδών σε κλάδους αιχμής, ηλικίας από 22 έως 29 ετών. Ενδεικτικές ειδικότητες:♦ Διαχείριση Κοινωνικών Δικτύων♦ Marketing πολιτιστικών οργανισμών♦ Διοίκηση πολιτιστικών οργανισμών♦ Συμβουλευτική τρίτης ηλικίας♦ Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών Αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2019. Για αιτήσεις απευθυνθείτε: Σέρρες, Θεσσαλονίκης 6 (όπισθεν κτιρίου πρώην Νομαρχίας) Τηλ: 2321064825,2321036081 Θεσσαλονίκη, Πλατεία […]

2019-ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 3.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-29 ΕΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ...


Αφορά: Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και πρακτικής σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με έμφαση σε ειδικότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικού. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ανέργους πτυχιούχους Θετικής,Τεχνολογικής και Οικονομικής κατεύθυνσης ηλικίας 24-29 ετών. Αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2019. Για αιτήσεις απευθυνθείτε: Σέρρες, Θεσσαλονίκης 6 (όπισθεν […]

2019-ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 3.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 24-29 ΕΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ...