Ημερήσια αρχεία: 15/03/2019


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ι: Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, κ.α. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου Υγεία και ασφάλεια στην εργασία Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα Δεξιότητες πληροφορικής & Πιστοποίηση σε:  Επεξεργασία Εγγράφου – Word Υπολογιστικά Φύλλα – Excel Πλοήγηση […]

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω ...