Ημερήσια αρχεία: 04/07/2019


ΑΦΟΡΑ: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΘΕΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (Β2). Οι δράσεις περιλαμβάνουν: 1. παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες), 2. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών 3. πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν […]

2019 ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ 25-29 ΚΑΙ 30-45 ΕΤΩΝ