Ημερήσια αρχεία: 05/04/2020


Ξεκινά άμεσα η υλοποίηση του νέου Επιδοτούμενου Προγράμματος Κατάρτισης Επιστημόνων – Eλεύθερων Επαγγελματιών για την αναβάθμιση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων στο πλαίσιο των δράσεων για  την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19. Ποιους αφορά η δράση Αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση 180.342 επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών που εντάσσονται στους έξι (6) βασικούς επιστημονικούς […]

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 600 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ...