ΕΡΓΑΣΙΑ


Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας / σε Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο […]

ΝΕΟ-Κατάρτιση και πιστοποίηση στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης ...


ΑΦΟΡΑ: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΘΕΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (Β2). Οι δράσεις περιλαμβάνουν: 1. παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες), 2. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών 3. πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν […]

2019 ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ 25-29 ΚΑΙ 30-45 ΕΤΩΝ


Αφορά: Στοχευμένη κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων θεωρητικών σπουδών σε κλάδους αιχμής, ηλικίας από 22 έως 29 ετών. Ενδεικτικές ειδικότητες:♦ Διαχείριση Κοινωνικών Δικτύων♦ Marketing πολιτιστικών οργανισμών♦ Διοίκηση πολιτιστικών οργανισμών♦ Συμβουλευτική τρίτης ηλικίας♦ Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών Αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2019. Για αιτήσεις απευθυνθείτε: Σέρρες, Θεσσαλονίκης 6 (όπισθεν κτιρίου πρώην Νομαρχίας) Τηλ: 2321064825,2321036081 Θεσσαλονίκη, Πλατεία […]

2019-ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 3.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-29 ΕΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ...Αφορά: Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και πρακτικής σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με έμφαση σε ειδικότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικού. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ανέργους πτυχιούχους Θετικής,Τεχνολογικής και Οικονομικής κατεύθυνσης ηλικίας 24-29 ετών. Αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2019. Για αιτήσεις απευθυνθείτε: Σέρρες, Θεσσαλονίκης 6 (όπισθεν […]

2019-ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 3.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 24-29 ΕΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ...


Αφορά: Κατάρτιση, Πρακτική και Πιστοποίηση στους τομείς της Αγροδιατροφής, της Μεταποίησης και της Κυκλικής Οικονομίας,κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας, που εμφανίζουν σημαντικές επιδόσεις σε εξωστρέφεια και προοπτικές ανάπτυξης.Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους αποφοίτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας από 18 έως 29 ετών . Για αιτήσεις απευθυνθείτε στο ΚΕΚ ΓΗ: Σέρρες, […]

2019-ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ,ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 10.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-29 ...