Προγράμματα


Ενημερωτικό σημείωμα Υγειονομική Εκπαίδευση Επιχειρήσεων – Νέος Υγειονομικός Νόμος Σύμφωνα με την νέα Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 2718/8-10-2012) με ισχύ από 23 Οκτωβρίου 2012, δημιουργείται η υποχρέωση σε όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων και ποτών, σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, να […]

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΝΕΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ


Α.Σ. ΣYΝΕΡΓΩ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης: Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργώ στην Απασχόληση» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία συμμετέχουν οι κάτωθι φορείς: 1. Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.) (ως συντονιστής εταίρος) 2. Δήμος Σερρών 3. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (ΚΕΔΗΣ) 4. Εργατικό Κέντρο Νομού Σερρών 5. […]

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ


Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζόμενοι), η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ με την με αριθμό 1079/25/3-7-2012 απόφασή της, εκπόνησε πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης υλοποιούμενο από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών για μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 1-25 εργαζόμενους, με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ […]

«Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2012 (ΛΑΕΚ 1-25)»Κεντρικός στόχος του προγράμματος  είναι η άρση του φαινομένου του “ψηφιακού χάσματος – αναλφαβητισμού’’ και η απόκτηση εκείνων των δεξιοτήτων από τους καταρτιζόμενους που θα τους καταστήσουν ικανούς να λειτουργήσουν στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται από την ταχεία εξέλιξη των νέων ΤΠΕ. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της […]

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΆΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ...