Ερευνητικές εργασίες


Στο πλαίσιο λειτουργίας του το ΚΕΚ “ΓΗ” ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΟΕ  έχει εκπονήσει  σημαντικές έρευνες και μελέτες βάσης –αγοράς εργασίας. Οι έρευνες αυτές αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για το ΚΕΚ όσο και για τον καθένα που θέλει να έχει μία άποψη. Οι μελέτες αυτές υλοποιήθηκαν με ευθύνη διοικητικού προσωπικού του ΚΕΚ και του γραφείου προώθησης στην απασχόληση του ΚΕΚ

Συγκεκριμένα εκπονήθηκαν οι ακόλουθες μελέτες και έρευνες

Ø     ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙΣ
Ø     ΑΝΕΡΓΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙΣ
Ø     ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ
Ø     ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Ø      ΑΝΕΡΓΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ