ΥΠΟΔΟΜΗ


Το ΚΕΚ “ΓΗ” διαθέτει αίθουσες θεωρητικής διδασκαλίας και εργαστήρια πληροφορικής , τόσο στην έδρα του όσο και στα παραρτήματά του, οι οποίες πληρούν τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι εγκαταστάσεις στην έδρα(Κε.Δι.Βι.Μ.2 – 12101097) – Θεόδωρου Καντά 9, Σέρρες (συνολικού εμβαδού 300 τ.μ) διαθέτουν:
¨        5 αίθουσες (1 διδασκαλίας και 4 πληροφορικής) συνολικής δυναμικότητας 129
¨        Αίθουσα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
¨        Αίθουσα καθηγητών
¨        Σύγχρονους χώρους διοίκησης
¨        Κυλικείο
¨        3 χώρους υγιεινής (έκ των οποίων η μία είναι για ΑΜΕΑ)
Όλες οι αίθουσες είναι προσβάσιμες σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)

Οι εγκαταστάσεις στο Παράρτημα(Κε.Δι.Βι.Μ.2 – 12101097)Θεσσαλονίκης 6, Σέρρες (συνολικού εμβαδού 282 τ.μ)) διαθέτουν:
¨        2 αίθουσες (πληροφορικής) συνολικής δυναμικότητας 56
¨        Αίθουσα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
¨        Σύγχρονους χώρους διοίκησης
¨        Κυλικείο
¨        3 χώρους υγιεινής (έκ των οποίων η μία είναι για ΑΜΕΑ)
Όλες οι αίθουσες είναι προσβάσιμες σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)

Οι εγκαταστάσεις στο Παράρτημα(Κε.Δι.Βι.Μ.2 – 12101097)Σόλωνος 11, Κιλκίς (συνολικού εμβαδού 200 τ.μ) διαθέτουν:
¨        2 αίθουσες (1 διδασκαλίας και 1 πληροφορικής) συνολικής δυναμικότητας 38
¨        Αίθουσα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
¨        Αίθουσα καθηγητών
¨        Σύγχρονους χώρους διοίκησης
¨        Κυλικείο
¨        3 χώρους υγιεινής (έκ των οποίων η μία είναι για ΑΜΕΑ)
Όλες οι αίθουσες είναι προσβάσιμες σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)

 Οι εγκαταστάσεις στο Παράρτημα(Κε.Δι.Βι.Μ.1 – 2100654)Παπαρηγοπούλου & Πλατεία Δημοκρατίας 5, Θεσσαλονίκη (συνολικού εμβαδού 121 τ.μ)) διαθέτουν:
¨        2 αίθουσες (1 διδασκαλίας και 1 πληροφορικής) συνολικής δυναμικότητας 48
¨        Αίθουσα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
¨        Σύγχρονους χώρους διοίκησης
¨        Κυλικείο
¨        3 χώρους υγιεινής (έκ των οποίων η μία είναι για ΑΜΕΑ)
Όλες οι αίθουσες είναι προσβάσιμες σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)