ΚΕΚ ΓΗ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε με το διακριτικό τίτλο ΚΕΚ ΓΗ-ΚΔΒΜ2 ιδρύθηκε το 1994 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης /εκπαίδευσης ,  και συναφών με την δια βίου μάθηση  δραστηριοτήτων.
Η κεντρική δομή του ΚΕΚ ΓΗ-ΚΔΒΜ2 στεγάζεται σε άρτιες κτιριακές εγκαταστάσεις στο κέντρο των Σερρών επί της οδού Θεσσαλονίκης 6, ΤΚ 62125  τηλ. 23210 36081 .

Επίσης διαθέτει παραρτήματα σε

Σέρρες, Θ.Καντά 9, τηλ  23210 64825

Κιλκίς,  Σόλωνος 11, τηλ 23410 24599  

Θεσσαλονίκη, Παπαρηγοπούλου & Πλ. Δημοκρατίας 5, Βαρδάρης , τηλ. 2310 535.253

Δραστηριοποιείται στα Θεματικά Πεδία:

¨        Επαγγέλματα Πληροφορικής
¨        Επαγγέλματα Οικονομίας και Διοίκησης
¨        Επαγγέλματα Υγείας-Πρόνοιας
¨        Αγροτικά επαγγέλματα
¨        Επαγγέλματα Τεχνικά & Μεταφορών
¨        Επαγγέλματα Πολιτισμού & Αθλητισμού
¨        Επαγγέλματα Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών
¨        Επαγγέλματα Παιδαγωγικά
¨        Επαγγέλματα Περιβάλλοντος
Στόχοι του ΚΕΚ ΓΗ-ΚΔΒΜ2 είναι:
1)     Η ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης με επίκεντρο τις ακόλουθες ομάδες:
¨         Άνεργους νέους και νέες
¨         Άνεργες γυναίκες
¨         Μακροχρόνια άνεργους
¨         Εργαζόμενους/ αυτοαπασχολούμενους
¨         Εργαζόμενους, επιχειρηματίες
¨         Μετανάστες / παλιννοστούντες / πρόσφυγες
Σε αντικείμενα σχετικά με τα θεματικά πεδία της εξειδίκευσης του ΚΕΚ ΓΗ-ΚΔΒΜ2

Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών, εργαλείων και εφαρμογών με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη νέων μεθόδων εκπαίδευσης.