Η ΕΤΑΙΡΙΑ


Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε με το διακριτικό τίτλο “ΓΗ” ιδρύθηκε το 1994 με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών με την κατάρτιση δραστηριοτήτων
Η κεντρική δομή του Κ.Ε.Κ. στεγάζεται σε άρτιες κτιριακές εγκαταστάσεις επί της οδού Θ.Καντά 9 – περιοχή Κηφισιάς στις Σέρρες, τηλ. 23210 36081, 23210 64825 και διαθέτει άριστες υποδομές και εξοπλισμό. Επίσης διαθέτει παράρτημα στο Κιλκίς επί της οδού Σόλωνος 11, τηλ 23410 24599 και γραφεία εξυπηρέτησης επί της Πεισιστράτους 3 & Νέστορος, Πλ. Αττικής, Αθήνα, τηλ. 210 8228631 και της  Πλ. Δημοκρατίας 5, Κέντρο Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 535.253. 
Δραστηριοποιείται στα Θεματικά Πεδία:

¨        Επαγγέλματα Πληροφορικής
¨        Επαγγέλματα Οικονομίας και Διοίκησης
¨        Επαγγέλματα Υγείας-Πρόνοιας
¨        Αγροτικά επαγγέλματα
¨        Επαγγέλματα Τεχνικά & Μεταφορών
¨        Επαγγέλματα Πολιτισμού & Αθλητισμού
¨        Επαγγέλματα Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών
¨        Επαγγέλματα Παιδαγωγικά
¨        Επαγγέλματα Περιβάλλοντος
Στόχοι του Κ.Ε.Κ “ΓΗ” είναι:
1)     Η ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης με επίκεντρο τις ακόλουθες ομάδες:
¨         Άνεργους νέους και νέες
¨         Άνεργες γυναίκες
¨         Μακροχρόνια άνεργους
¨         Εργαζόμενους/ αυτοαπασχολούμενους
¨         Εργαζόμενους, επιχειρηματίες
¨         Μετανάστες / παλιννοστούντες / πρόσφυγες
Σε αντικείμενα σχετικά με τα θεματικά πεδία της εξειδίκευσης του Κ.Ε.Κ

Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών, εργαλείων και εφαρμογών με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη νέων μεθόδων εκπαίδευσης.