ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1)   Παροχή Υπηρεσιών εκπαίδευσης όπως  και  ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης με επίκεντρο τις ακόλουθες ομάδες:

  •      Άνεργους νέους και νέες
  •      Άνεργες γυναίκες
  •      Μακροχρόνια άνεργους
  •      Εργαζόμενους/ αυτοαπασχολούμενους
  •      Εργαζόμενους, επιχειρηματίες
  •      Μετανάστες / παλιννοστούντες / πρόσφυγες

σε αντικείμενα σχετικά με τα θεματικά πεδία της εξειδίκευσης του ΚΕΚ ΓΗ

2)  Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών, εργαλείων και εφαρμογών με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη νέων μεθόδων εκπαίδευσης.

3)  Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άνεργους, εργαζομένους, φοιτητές/σπουδαστές, επαγγελματικός προσανατολισμός από πιστοποιημένους Συμβούλους .

4)  Πληροφόρηση για προγράμματα κατάρτισης

5) Ενημέρωση  για ευκαιρίες εύρεσης απασχόλησης, συμβουλευτική και στήριξη  για την έναρξη και ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, πληροφόρηση για τις δυνατότητες επιχορήγησης – επιδότησης, πληροφόρηση για τις συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, υποστήριξη στη χάραξη επιχειρησιακής στρατηγικής.