ΠΡΟΦΙΛ

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε με το διακριτικό τίτλο ΚΕΚ ΓΗ-ΚΔΒΜ 2  και κωδικό αριθμό αδείας  ΕΟΠΠΕΠ 12101097 , ιδρύθηκε το 1994 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών   επαγγελματικής κατάρτισης/εκπαίδευσης και συναφών με την κατάρτιση και την συμβουλευτική  υπηρεσιών .

Το 2015 ακολουθεί  η ίδρυση του  Κε.Δι.Βι.Μ.1 , επί  των οδών  Παπαρηγοπούλου & Πλατεία  Δημοκρατίας  5-9, στη Θεσσαλονίκη   με κωδικό αριθμό αδείας  ΕΟΠΠΕΠ 2100654 

Με έδρα τις Σέρρες οδός  Θεσσαλονίκης αριθμός 6 διαθέτει τα παρακάτω καταστήματα:

 1.    ΣΕΡΡΕΣ: Θεσσαλονίκης 6,ΤΚ 62125
 2.    ΣΕΡΡΕΣ: Θ. Καντά 9, ΤΚ 62124
 3.    ΚΙΛΚΙΣ:  Σόλωνος 11, ΤΚ 61100
 4.    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:  Παπαρηγοπούλου & Πλατεία  Δημοκρατίας  5-9, ΤΚ 54630

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

 •       Υγείας-Πρόνοιας
 •       Αγροτικά
 •       Τεχνικά & Μεταφορών
 •       Πολιτισμού & Αθλητισμού
 •       Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών
 •       Παιδαγωγικά
 •       Περιβάλλοντος
 •       Πληροφορικής
 •       Οικονομίας και Διοίκησης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1)     Η ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης με επίκεντρο τις ακόλουθες ομάδες:

 •     Άνεργους νέους και νέες
 •     Άνεργες γυναίκες
 •     Μακροχρόνια άνεργους
 •     Εργαζόμενους/ αυτοαπασχολούμενους
 •     Εργαζόμενους, επιχειρηματίες
 •     Μετανάστες / παλιννοστούντες / πρόσφυγες

Σε αντικείμενα σχετικά με τα θεματικά πεδία της εξειδίκευσης του “ΚΕΚ ΓΗ”

2)  Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών, εργαλείων και εφαρμογών με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη νέων μεθόδων εκπαίδευσης.

3)  Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άνεργους, εργαζομένους, φοιτητές/σπουδαστές, επαγγελματικός προσανατολισμός από πιστοποιημένους Συμβούλους .

4)  Πληροφόρηση για προγράμματα κατάρτισης

5) Ενημέρωση  για ευκαιρίες εύρεσης απασχόλησης, συμβουλευτική και στήριξη  για την έναρξη και ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, πληροφόρηση για τις δυνατότητες επιχορήγησης – επιδότησης, πληροφόρηση για τις συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, υποστήριξη στη χάραξη επιχειρησιακής στρατηγικής

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ :

 •         Επιταγή Εισόδου (VOUCHER) ανέργων ηλικίας 30-45 ετών σε ΤΠΕ
 •         Επιταγή Εισόδου (VOUCHER) ανέργων ηλικίας 29-64 ετών
 •         Κατάρτιση ανέργων Επαγγελμάτων (VOUCHER) Υγείας
 •         Επιταγή Εισόδου (VOUCHER) στην Αγορά Εργασίας για Νέους Ανέργους έως 29          ετών
 •        Επιταγή Εισόδου (VOUCHER) στην Αγορά Εργασίας του Τουριστικού Τομέα για           Νέους Ανέργους έως 29 ετών
 •        Κατάρτιση στο πλαίσιο Προγραμμάτων  Κοινωφελούς Χαρακτήρα
 •        Προγράμματα νέων ανέργων και μακρόχρονα ανέργων
 •        Προγράμματα σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες
 •        Αυτό-χρηματοδοτούμενα προγράμματα επιχειρηματιών και προσωπικού                     επιχειρήσεων
 •        Προγράμματα κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων
 •        Προγράμματα επιμόρφωσης τεχνικών ασφαλείας
 •        Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ