Συμβουλευτική

Βασικός σκοπός της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Διαχείρισης καριέρας είναι να βοηθηθεί ο άνεργος, εργαζόμενος, φοιτητής/σπουδαστής  να αποφασίσει το είδος του επαγγέλματος που μπορεί να ασκήσει με βάση το επαγγελματικό του προφίλ, τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας και τις προοπτικές της αγοράς εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται:

• Άνεργους
• Εργαζόμενους
• Φοιτητές/Σπουδαστές
• Ειδικές κοινωνικές ομάδες
• Σε άτομα που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας χωρίς σαφή επαγγελματικό στόχο
• Ή σε άτομα που καλούνται να αλλάξουν το επάγγελμα που ασκούσαν στο παρελθόν

Μεθοδολογία – Εργαλεία

Οι Συνεδρίες Συμβουλευτικής υλοποιούνται από πιστοποιημένους Συμβούλους και η μεθοδολογία προσαρμόζεται στις προδιαγραφές του κάθε προγράμματος όπως περιγράφεται σε κάθε προκήρυξη ανάλογα με την ομάδα –στόχο και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της δράσης .

Ενδεικτικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χρησιμοποιούνται Εργαλεία:

  •   Εργαλείο Λήψης Ιστορικού
  •   Χορήγηση Test Ενδιαφερόντων και προσωπικότητας για την ασφαλέστερη σύζευξη με Εκπαίδευση και Εργασία

Δυναμικές φάσεις κατά τη διαδικασία Διαχείρισης Καριέρας

• Συμβουλευτική με σκοπό την ανάπτυξη της Αυτοαντίληψης και Δημιουργία Επαγγελματικού Προφίλ
• Πληροφόρηση – Γνωριμία με το Περιβάλλον Εργασίας
• Εκπαιδευτική Πληροφόρηση
• Σύνθεση – Λήψη Απόφασης – Κατάρτιση Επαγγελματικού Σχεδίου Δράσης

Οφέλη 
• διερεύνηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων, αξιών, ενδιαφερόντων και προσωπικών χαρακτηριστικών,
• επαγγελματική ανάπτυξη και ωρίμανση,
• πληροφόρηση για ευκαιρίες εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης,
• σύνθεση επαγγελματικού προφίλ (επαγγελματικών ενδιαφερόντων, αξιών, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και προσωπικών χαρακτηριστικών) σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της ζητούμενης θέσης εργασίας,
• λήψη επαγγελματικής απόφασης και δημιουργία επαγγελματικού σχεδίου με βήματα προετοιμασίας για την υλοποίηση της επαγγελματικής απόφασης.