ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σεμινάρια Τεχνικού ασφαλείας - Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων Τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Τεχνικών Ασφάλειας Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας» τα οποία είναι διάρκειας 35 ωρών και...
Skip to content